Utjecaj demografskih promjena na ulogu obiteljskog doktora u zajednici