Dr. Marijan Gjukić

Od privatne ordinacije u Delnicama do Instituta modernog zdravlja u Beču!

Liječnik s iskustvom menadžera / nositelja projekta u različitim područjima i okruženjima, posebno u komunikaciji s naglaskom na zdravstvu, turizmu i trgovini.

Profil

„Holistički mislilac“ i pronalazač rješenja, menadžer s velikim komunikacijskim vještinama i razgranatom mrežom poslovnih partnera, suradnika i različitih kontakata u zdravstvu, turizmu i nekretninama, privatnim i javnim fondovima, kao i u političkoj areni u Austriji, Njemačkoj, zemljama Balkana i Švicarskoj.

Doktor medicine s dugogodišnjim iskustvom u vlastitoj privatnoj praksi uključen u rješavanje kriznih situacija, prevenciju i zdravstvene aktivnosti.

Snažne motivacije, dobro organiziran i s iskustvom menadžera / nositelja projekta u raznim područjima i okruženjima, posebno u nekretninama s naglaskom na zdravstvo, turizam i trgovinu.

Više od 4 godine iskustva u upravljanju i razvoju projekata nekretnina u Hrvatskoj.

Vještine i zadaci

Osnivanje novih tvrtki i podružnica, lobiranje, uspostavljanje kontakata i pregovaranje s lokalnim vlastima.

Privatna praksa s posebnim zanimanjem za astmu, alergije i zadržavanje boli. Aktivan u fizioterapiji u kući pacijenta i preventivnim medicinskim tretmanima za starije osobe. Praksa alternativne medicine – akupunktura i kiropraktika. Posebne vještine i znanja za djelovanje u kriznim situacijama – uključen u psihijatrijsku skrb prognanika. Istraživačke i obrazovne aktivnosti. Organizacija prve konferencije o astmi i alergiji u Zagrebu s prvom telekonferencijom iz područja medicine u Hrvatskoj. Osnivač je udruge pacijenata s aleirgijom i astmom – Asmal. Osnivač je i urednik časopisa Asmal, kao i prve web stranice za alergije u Hrvatskoj.

Akvizicija gradilišta za trgovačke centre, koordinacija i nadzor procesa urbanističkih planiranja, koordinacija lokalnih i međunarodnih arhitekata i urbanista, koordinacija aktivnosti za najam i prodaju nacionalnih i međunarodnih trgovina.

Istraživanje tržišta, plasiranje novih proizvoda na tržište u zemlji i inozemstvu, registracija, organizacija prodaje, stvaranje novih prodajnih aktivnosti, e-poslovanje.

Odnosi s javnošću, stvaranje i objavljivanje reklamnog materijala, stvaranje i izdavanje časopisa i VHS medija, organizacija seminara i konferencija, radio i TV emisija, terenski rad i podrška klijentima.

Važni projekti

Inovativni i izazovni
 • Natjecanje “Blago modernog zdravlja”
 • Inicijativa “Health Benefit”
 • Prvo javno-privatno partnerstvo u Hrvatskoj
 • Studija rapskog Centra za starije osobe
 • Karlovac projekt “Lice grada”
 • Procjena stanja dijagnostike i terapije alergijskih bolesti u Hrvatskoj
 • Razvoj koncepta medicinskog turizma u Lječilištu Veli Lošinj
 • Savjetovanje na razvoju novih medicinskih uređaja za Iskra-Medical iz Lubljane
 • Koordinacija laboratorijskog i kliničkog istraživanja pri razvoju uređaja za magnetnu terapiju u RAI iz Rijeke
 • Savjetovanje u razvoju software-a za opću medicinu, Zagreb.

Članstva

Aktivna i prošla
 • Izvanredni član UEHP – Udruge privatnih bolnica EU
 • Član Austrijskog društvo za Case & Care Management
 • Član Upravnog odbora Referalnog centra za gerontologiju Ministarstva zdravlja RH
 • Predsjednik Udruge Asmal
 • Član predsjedništva Hrvatskog društva za medicinski turizam
 • Član Hrvatskog društva za medicinsku ekologiju
 • Hrvatska liječnička komora
 • Hrvatsko društvo za akupunkturu
 • Club Tourismus, Austrija
 • Flota mira „Mirno more“, Austrija

Konferencije i događanja

Organizator, moderator, predavač
 • Organizator 1., 2. i 3. Konvencije Health Benefits u Beču.
 • Organizator i znanstveni direktor Brussels Medicon Foruma u Europskom parlamentu u Briselu.
 • Organizator Asmal-a, međunarodne konferencije za astmu i alergije u Zagrebu.
 • Organizacija prve telekonferencije u medicini u Hrvatskoj.
 • Organizator skupa “Putevi uspjeha zdravstvenih ustanova” u Beču, u Ministarstvu zdravlja Austrije.
 • Moderacija panela “Pokretači investicija u zdravstvu i socijalnoj skrbi” u Beču.
 • Predavač za European Conservatives and Reformists Group, sa “Quo vadis Health Tourism Croatia?” na Study Days u Dubrovniku.
 • Predavač na 6-oj Godišnjoj konferenciji izvrsnosti upravljanja bolnicama u Beču.
 • Predavač u Pragu 2016 na 4. godišnjem Forumu putničkih osiguranja.
 • Predavač na Vijećima UEHP, Brisel, Monako, Atena, Rim.

Poslovi

Unapređenje zdravlja
 • Privatna ordinacija s posebnim interesom za astmu, alergije i terapiju boli.
 • Ovlašteni certifikator medicinskih ustanova za medicinski turizam.
 • Uvođenje mobilne fizikalne (elektro) terapije i preventivnih tretmana starijih osoba.
 • Prakticiranje alternativnih metoda – akupunkture i kiroprakse.
 • Edukacija za djelovanje u kriznim situacijama.
 • Osnivanje Udruge asmatičara i alergičara – Asmal.
 • Osnivanje i uređivanje časopisa Asmal, kao i prve internet stranice o asmi i alergijama u Hrvatskoj.
 • Producent i izdavač videokazete “Leđa bez boli”.
 • Osnivanje prve 24-satna asistencija za seniore u Hrvatskoj namjenjena i strancima.

Hrvatski