Business

21/04/2021

Motivacija zaposlenika ili zadovoljstvo kupaca: Što je važnije?

Interdisciplinarno viđenje poslovanja turističkih tvrtki i medicinskih ustanova...
21/04/2021

Stvaranje kulture CRM izvrsnosti

...za modernom komunikacijom medicinara s pacijentima, stoga što su pacijenti u modernim sustavima direktni kupci usluga...
21/04/2021

Bolnica u kriznim situacijama

Samo nekoliko dana nakon terorističkog napada u Parizu...
21/04/2021

Pokretači za ulaganja u medicinski i socijalni sektor

Internacionalni panel stručnjaka...
21/04/2021

Demografske promjene u razvoju Termalnog zdravstvenog centra

...osigurava uvjete za dinamičan, fleksibilan, trajan i jednostavan nastup na tržištima.
21/04/2021

Koncept pretvorbe medicinskog centra

Odgovor na potrebe starijih osoba su različita rješenja života u starosti...
21/04/2021

Poslovni modeli za medicinare

...mogućnosti suradnje s liječnicima iz raznih zemalja.
21/04/2021

Nekretnine u zdravstvu i socijalnoj skrbi

...o financiranju, gradnji i razvoju nekretnina za starije osobe.